Hướng dẫn Tự viết công cụ nhận dạng hình ảnh đơn giản bằng Python

bởi Trung Sky

Theo Wiki Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao cho các mục đích lập trình đa năng, do Guido van Rossum tạo ra và lần đầu ra mắt vào năm 1991. Python được thiết kế với ưu điểm mạnh là dễ đọc, dễ học và dễ nhớ. Python là ngôn ngữ có hình thức rất sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho người mới học lập trình.

Dưới đây mình xin hướng dẫn các bạn mới học tự mình làm một công cụ nhận dạng hình ảnh đơn giản bằng Python. Dự án này sử dụng các bộ thư viện mã nguồn mở công nghệ máy học có sẵn, nếu bạn có đam mê hãy phát triển theo cách của mình.


I. Cài đặt Python 3 trở lên tại python.org

II. Cài đặt các bộ thư viện mã nguồn mở cần sử dụng bằng pip:
1. Tensorflow
TensorFlow là một thư viện phần mềm mã nguồn mở dành cho máy học trong nhiều loại hình tác vụ nhận thức và hiểu ngôn ngữ

pip install tensorflow

2. Numpy

pip install numpy

3. SciPy

pip install scipy

4. OpenCV

pip install opencv-python

5. Pillow

pip install pillow

6. Matplotlib

pip install matplotlib

7. H5py

pip install h5py

8. Keras

pip install keras

9. ImageAI

pip3 install https://github.com/OlafenwaMoses/ImageAI/releases/download/2.0.2/imageai-2.0.2-py3-none-any.whl

III. Tải xuống hệ thống dữ liệu RetinaNet

https://drive.google.com/file/d/1n2-xpbNtOp67gquN9BwBXtvhFIshKYGo/view

IV. Mở IDLE Python tạo Project mới và nhập đoạn mã sau

from imageai.Detection import ObjectDetection
import os

execution_path = os.getcwd()

detector = ObjectDetection()
detector.setModelTypeAsRetinaNet()
detector.setModelPath( os.path.join(execution_path , "resnet50_coco_best_v2.0.1.h5"))
detector.loadModel()
detections = detector.detectObjectsFromImage(input_image=os.path.join(execution_path , "image.jpg"), output_image_path=os.path.join(execution_path , "imagenew.jpg"))

for eachObject in detections:
    print(eachObject["name"] , " : " , eachObject["percentage_probability"] )

V. Di chuyển file image và file thư việnbạn tải về resnet50_coco_best_v2.0.1.h5 vào cùng thư mục. RUN code và lưu với tên mà bạn thích ( VD : Nhandanghinhanh.py)
sau đó xem kết quả

Nguồn: VN-Z

6 bình luận
0

Related Posts

Leave a Comment