Source code tạo link stream video lưu trên Google Drive

bởi Trung Sky

Thông tin

Tính năng

 •  Support Google Photos & Google Drive Videos
 • JWPlayer Newest Version Enterprise License Automatic Update (8.7)
 • Advanced Hotlink Protection Included
 • JW Player, VideoJS & JUICY Player
 • Player & Download Pages Available
 • Option For Bulk Links Generation
 • Add Single/Multiple Subtitles
 • Add Custom Player Preview Image
 • Add VAST Ad (Skip Ad)
 • Download & Share Buttons Available
 • Video Quality Settings Available
 • Different User Roles Available
 • Add Pop + Banner Advertisements
 • Advanced Yet Easy Controls
 • Awesome Admin Dashboard
 • Affordable One-Time Payment

Yêu cầu bắt buộc

 • Web server (hosting hoặc VPS).
 • SSL.
 • PHP 5.6 đến 7.0 (7.1 trở lên không dùng được nhé).
 • PHP cURL (v5.0+).
 • IONCUBE PHP LOADER (v5.0+).
 • MySQL (v5.6+).
 • Hỗ trợ file .htaccess.
 • Web server APACHE tốt nhất, không khuyến khích dùng NGINX.

Hướng dẫn cài đặt

Cài đặt

 1. Upload và giải nén file đã tải về lên host.
 2. Tạo DB mới trong PHPMyAdmin, import file db.sql để tạo dữ liệu ban đầu.
 3. Trong table settings strong DB tạo ở bước 2, sửa field url sang đường dẫn bạn đã giải nén file ở bước 1.
 4. Điền các thông tin liên quan đến DB trong file config.php.
 5. Đăng nhập thông qua đường dẫn domain/admin.
  Email: [email protected]
  Password: 12345678
 6. Tạo admin mới, xoá các log, đường dẫn mẫu có sẵn sau khi đăng nhập.

Thay đổi Ads/ SKIP Ads(VAST)

 1. Mở file templates\jwplayer\template.php.
 2. Sửa XML URL VAST ADS TAG ở dòng 34 và 39.

Các vị trí đặt Ads

 1. Pre : Before Video Started.
 2. Post : After Video Finished Play.
 3. 50% : In the middle of Video Plays.

Download

Các bạn có thể xem demo (cơ bản là tương tự) và download tại đây: https://gdrive-player.com/

Download code: GDPROXY1.7(VAST).rar

8 bình luận
0

Related Posts

Leave a Comment